Lidström & Partners AB                

Fastighetsekonomi Byggnadsteknik

Fastighetsvärdering   Överlåtelsebesiktning   Energidklaration

Bildbeskrivning

Karl-Johan "Charlie" Lidström

är civilingenjör/fastighetsekonom och har alla de utbildningar, auktorisationer, certifieringar, ansvarsförsäkringar etc som krävs för husbesiktningar, överlåtelsebesiktningar,  energi-deklarationer och fastighetsvärderingar.,

Charlie är auktoriserad värderingsman via Samhällsbyggarna, auktoriserad och certifierad besiktningsman via SBR/RISE samt certifierad energiexpert via KIWA

Om Lidström & Partners AB

 

Karl-Johan "Charlie" Lidström är egen företagare och  har tidigare bildat och lett några av Stockholms och Sveriges största företag inom branschen

Lidström och Partners AB har varit verksamt i ca 35 år, så det finns det mycket erfarenhet som kan komma dig till godo.

    Uppdragsgivare är bl.a. samtliga banker och kreditinstitut, mäklare, advokater, myndigheter och privatpersoner.

Överlåtelsebsiktningar utförs åt både säljare och köpare och Dolda Fel försäkring kan tecknas via företaget.


 Företaget innehar F-skattebevis

 VAT: 556582-0213


Fastighetssvärdering 


Lidström & Partners AB värderar småhusfastigheter (villor, fritidshus, tomter) och bostadsrätter

Vid marknadsvärdering jämförs värderingsobjektet med försäljningar av liknande objekt på orten. Marknadsvärdering utföres oftast i samband med köp, försäljning, vid/inför byggande, kreditgivning, bodelning etc.

Lidström & Partners AB är ett välrenommerat företag som är godkänt av samtliga banker och kreditinstitut. Värderingsmannen är auktoriserad av Samhällsbyggarna 

 

 

 

Överlåtelsebesiktning

 

Lidström & Partners AB utför en överlåtelsebesiktning enligt branschpraxis (SBR-mallen har anammats av våra rättsliga instanser)

En överlåtelsebesiktning är en noggran kontroll av det hus som skall säljas och/eller köpas.

Syftet är att hitta de fel och brister som finns så att man inför försäljning/köp begränsar risk för framtida besvikelser och felslagna förväntningar och på så vis bättre kunna bedöma pris och skick i förhållande till varandra.

Företaget har eforderliga ansvarsförsäkringar etc. och besiktningsmannen är godkänd och certifierad via SBR och RISE

 


Energideklaration


 Lagen om energideklarationer grundar sig på ett EG-direktiv vars syfte är att minska energianvändningen i våra byggnader. .

Vid energideklarationen gås byggnaden igenom för att hitta sparmöjligheter. En beräkning görs också av hur de olika energispar-åtgärderna skulle falla ut ekonomiskt. Avslutningsvis räknas också ut hur mycket koldioxidutsläppen minskar med den aktuella åtgärden.

Energideklarationen redovisas på BOverkets hemsida och uppdrags-givare  erhåller ett protokoll